Omarm het lot en kies jouw eigen avontuur

kies jouw eigen avontuur

Omarm het lot en kies je eigen avontuur! Dat was het advies dat ik onlangs kreeg toen ik een van de paragnosten van de paralijn sprak. Het was een advies dat mij in eerste instantie tegenstrijdig in de oren klonk.

Nu heeft dit verhaal iets meer uitleg nodig. Maar voordat ik daar aan begin wil ik alvast zeggen dat; deze raad mij de laatste tijd geïnspireerd heeft om voorbij “de beren op de weg” te kijken.  Ik ben het leven weer anders gaan bekijken en begonnen mijn toekomst weer met nieuwe inspiratie tegemoet te treden.  


Versneld lezen? Spring in dit bericht naar:


  Kies je eigen avontuur
  Vier de overgangsfasen in jouw leven
  Dankbaarheid
  Vier het contact met anderen


Misschien herken jij het gevoel. Het gevoel dat jouw leven niet gelijk loopt met de rest van de wereld. Of erger, het niet is geworden wat je ervan gehoopt had. Misschien dat een reeks van negatieve ervaringen ook jou hebben doen twijfelen over de doelen die jij voor jezelf hebt gesteld. Misschien voel jij je daardoor, net als ik tot voor kort,  onzeker voelt en niet weet welke kant jij op moet gaan. 

We vragen ons allemaal wel eens af op cruciale momenten in ons leven of we wel de juiste beslissingen hebben genomen. De sleutel tot geluk is echter de uitkomst van deze beslissingen te aanvaarden en verder te gaan.

Onlangs sprak ik, tijdens een consult, met een van onze paragnosten mijn zorgen en onzekerheden uit over de beslissingen die ik in het verleden genomen heb. Heb ik wel de juiste beslissingen gemaakt? Heb ik door de keuzes die ik genomen heb niet juist de afstand tussen mij en mijn doelen vergroot?

Haar antwoord: Het leven is een beetje is zoals de ‘kies jouw eigen avontuur’ boeken uit de jaren 80. We houden ons allemaal vast aan het idee dat we controle hebben over de koers van ons leven. We denken dat wij steeds de regie voeren, maar in werkelijkheid is het grootste deel van onze verhaallijn al lang geschreven.

Natuurlijk, ons dagelijkse handelen heeft invloed op het verhaal, maar het eindpunt van onze reis zal desondanks onverantwoord blijven.

Haar advies: De kunst van een mooi leven is je niet druk maken over de uitkomst. Je einddoel haal je wel, dus laat dat los. Richt je nu op de invulling die jij geeft in de aanloop naar je einddoel. Laat het ‘grote verhaal’ op zijn beloop en focus je aandacht nu op; “Verandering, dankbaarheid en het contact met anderen”

Wie een willekeurig ‘Kies jouw eigen avontuur’ boek leest zal lezen over het bereiken van je volle potentie. Over denk processen die worden gebruikt om problemen te overwinnen, en over de waarde van de aanwezigheid van eenvoudige dingen die onze reis onvergetelijk maken.

De held van het verhaal beleefd een hoop avonturen. Soms spannend, soms gevaarlijk, vaak liefdevol. Het verhaal kent bijna altijd een avontuur die de held hem op de proef lijkt te stellen. De held(in) is bijna tegen ieder obstakel opgewassen, maar toch komt ook hij of zij wel eens echt in de problemen.

Wanneer de held echt in de problemen komt, dan is dit vaak het gevolg van het ego die invloed heeft gekregen op de beslissingen die hij of zij heeft gemaakt.

De invloed van ons Ego

De enige manier waarop de held van het boek echt in de problemen komt is wanneer zijn of haar ego de kans heeft gezien een situatie te veranderden die van nature anders had moeten verlopen. En laten we eerlijk zijn. Hebben wij niet allemaal al vele malen ons handelen op een soortgelijke wijze geforceerd. Meestal in een poging ‘verandering’ tegen te gaan.

Ons ego heeft ons er bijvoorbeeld toe overgehaald; In relaties te blijven hangen die al over hun houdbaarheidsdatums heen waren. Of ons ego heeft ons ervan overtuigd dat het goed was om te lang op dezelfde plek te stil te blijven staan. De angst voor verandering heeft als risico dat wij afdrijven van de natuurlijke overgangsfasen van ons leven.

Wanneer wij echter de keuze maken overgangsfasen in ons leven niet met twijfel of negativiteit te laten samengaan, maar in plaats daarvan verandering toe te juichen. Dan zullen wij in staat zijn deze momenten niet te zien als ‘probleem’ maar als een kans om door te gaan naar een ander spiritueel niveau in ons levensverhaal.

Ook dankbaarheid is een centraal thema in de ‘kies jouw eigen avontuur’ boeken. Ongeacht hoe klein of alledaags een interactie kan lijken, ook deze leidt ons uiteindelijk tot het laatste hoofdstuk.

Het kan zijn dat jij even niet weet waar je dankbaar voor kunt zijn? Probeer dan eens te kijken naar de kleine dingen in het leven. Zoom als het ware even uit en maak je kijkveld groter. Je zult zien dat, als je dat doet, het lukt om het grotere geheel weer beter in beeld te kunnen krijgen.

Vergeet niet dankbaar te zijn voor de wolken. Zij maken jouw dag misschien iets donkerder, maar zorgen er uiteindelijk voor dat jij meer geniet als de zon weer gaat schijnen.

Probeer jouw leven (net als in de boeken) te vullen met zoveel mogelijk ondersteunende karakters. Je hebt namelijk andere ‘spelers’ nodig. Natuurlijk voor liefde, vriendschap, sociaal contact. Maar ook doordat wij door hen beseffen dat wij, als “de held” van ons verhaal, door hun steun meer en sneller dingen kunnen bereiken.

De ondersteunde karakters helpen ons obstakels te overwinnen

We hebben allemaal wel eens het gevoel dat de wereld op onze schouders rust en er niemand is die de situatie kan verbeteren. We denken er dan regelmatig nooit meer uit te kunnen komen – en erger – er ook niemand is die ons kan helpen.  Gelukkig heeft – de ultieme auteur* – ons vaak al voorzien van een netwerk.

Dit netwerk heeft een functie;  Ze helpen ons obstakels te overwinnen. Het antwoord op veel van onze problemen? Dat s vaak niet meer dan dat wij ons ego opzij moeten zetten en de hulp moeten accepteren die onze directe omgeving ons aanbied.

Herken een ondersteunend karakter

Het is niet altijd makkelijk een ondersteunend karakter uit jouw verhaal te herkennen. Voor sommigen zal dit een familielid of goede vriend zijn, terwijl een ander deze misschien vind in de anonimiteit van een online chat contact of het dynamische contact met een adviseur of Paragnost. Waar je deze persoon ook vind. Het is hoe dan ook belangrijk niet te vergeten dat hulp nooit ver weg is. Hoe alleen je je soms ook kunt voelen door de hoogte en diepte punten van je leven – er is altijd een persoon die jouw wilt ondersteunen.


Benieuwd naar de adviezen die onze paragnosten en mediums jouw te bieden hebben? Alle op dit moment beschikbare paragnosten zijn te vinden op onze consulten pagina.