Ontvang jij signalen uit een vorig leven?

Vorig leven onderzoeken

Geloof jij in reïncarnatie? Dan is de kans groot dat je er niet vreemd van opkijkt dat een ‘vorig leven*’ invloed kan hebben op je huidige leven. Hoe deze invloed zich laat zien is per persoon, situatie of moment verschillend. Soms merk je subtiele en kleine signalen op. En andere keren kan een vorig leven signalen sturen die je wel ‘moet’ zien. Grote en duidelijk zichtbare signalen.

* De term ‘vorig leven’ is een term waar niet iedereen zich in kan vinden. Zo zijn er bijv. geleerden, theoretici en natuurkundige die tijd niet als linear beschouwen. Alles wat gebeurt gebeurt nu, wat betekent dat een ‘vorig leven’ (volgens deze gedachte) een ‘parallelleven’ is.


Versneld lezen? Spring in dit bericht naar:

   Subtiele signalen uit een vorig leven
   Sterke en of grote signalen uit een voorgaand leven
   Vorig leven gebruiken
   Geen signalen uit een vorig leven?
   Ontdek wie je bent door te ontdekken wie je was

Vorig leven, reïncarnatie of wedergeboorte

Reïncarnatie betekent ‘opnieuw in het vlees komen’ of ‘wedervleeswording’. Kort door de bocht betekent reïncarnatie dan ook voor veel mensen ‘het opnieuw (als mens) geboren worden’. Deze verwachting wordt breed gedragen maar zeker niet binnen ieder geloof als leidend gezien.

Een goed voorbeeld is het boeddhisme. Binnen dit geloof kan een “wedergeboorte” ook plaatsvinden zonder vleselijk lichaam. Bij een nieuwe geboorte in de hemel of geestenwereld is bijvoorbeeld geen fysiek lichaam aanwezig.

Onbewust signaleren kinderen de meeste signalen vanuit andere incarnaties.

Signalen uit een voorgaand leven zijn vrijwel altijd klein, bescheiden en subtiel. Doordat kinderen openstaan voor alle signalen signaleren zij (onbewust) de meeste van deze signalen. Naarmate wij ouder worden, in ons huidige leven, filtert onze geest zoveel mogelijk “onnodige” informatie. Ervaringen uit een vorig leven worden verdwijnen hierdoor vaak naar de achtergrond.

Dat gezegd hebbende is het voor iedereen, ongeacht leeftijd, mogelijk om signalen uit een vorig of parallel leven te signaleren. De signalen zijn er vrijwel altijd – de kunst is echter ze te zien en herkennen. Sta jij open voor de signalen uit een voorgaand leven? Maar weet jij niet zeker of en hoe jij signalen ontvangt? Onderzoek in dat geval eens of jij onderstaande situaties herkend.

Bij kleine subtiele signalen uit een vorig leven kun je onder meer denken aan:

 • Droom jij regelmatig dezelfde droom? En voelt deze droom zo levensecht dat het haast een herinnering lijkt? Dan is deze droom vak een teken uit een voorgaand leven. Waarschijnlijk is deze droom namelijk daadwerkelijk een herinnering. Het is echter geen herinnering uit je huidige leven maar een ervaring die jij herinnerd uit een voorgaand leven.
 • Voel jij je sterk verbonden met een land? Maar is niet het land waar jij in dit leven woont of van origine vandaan komt? Dan is de kans groot dat dit land in een ander leven een grote impact heeft gemaakt.
 • Ben jij bijzonder geïnteresseerd in een specifieke tijdsperiode? En lees, bezoek en bekijk jij alle informatie die met die periode te maken heeft? Ook dan is de kans groot dat dit een signaal uit een vorig leven betreft.

Signalen uit een vorig leven

Signalen uit een vorig leven zijn meestal subtiel. Meestal – maar niet altijd. Sommige mensen ervaren deze signalen namelijk zeer helder en omschrijven deze als; zeer groot en/of overduidelijk. Misschien herken jij dat gevoel? Of herken een van onderstaande voorbeelden.

Twijfel jij of een signaal uit het verleden komt? En/of weet jij niet precies waar een gevoel vandaan komt? Dan kun je dit voor jezelf verhelderen door bijvoorbeeld jezelf een van onderstaande vragen te stellen:

 • Voel jij een grote maar onverklaarbare angst voor iets, iemand of een situatie? Dan kan de oorsprong van deze fobie best wel eens voortkomen vanuit een ervaring uit een ander leven.
 • Voel jij een enorme connectie met iemand die je net hebt leren kennen? En ervaren jullie samen het gevoel elkaar al jaren te kennen? Dan is de kans groot dat jullie elkaar in een (of meerdere) eerdere levens hebben ontmoet.
 • Bovenstaand voorbeeld werkt ook omgekeerd. Heb jij iemand net leren kennen? En merkte jij direct een (onterechte) afkeer tegen deze persoon op? Ook dan is de kans aanwezig dat de bron van dit gevoel zich in een ander leven bevindt.

Vorige levens ontdekken door meditatie

Net als in in jouw huidige incarnatie heb jij ook tijdens andere levens talenten ontwikkeld en ervaringen opgedaan. Deze kennis en ervaring zit diep van binnen verankerd maar is soms lastig te vinden of te plaatsen. Lastig, maar niet onmogelijk.

Door middel van (bijvoorbeeld) meditatie kun jij deze kennis bereiken en benutten. Sta open voor de signalen en luister, zonder oordeel, naar je stem binnenin. Wanneer dit lukt ontdek je al snel dat deze kennis enorm handig kan zijn. Een groot deel van deze kennis hoef jij, in dit leven, namelijk niet perse opnieuw te leren.

Heb jij talenknobbel of ben jij bijzonder creatief of muzikaal? Vraag jezelf dan eens af jij jouw talent al in een eerder leven hebt opgedaan. Vermoed jij dat dit inderdaad het geval is? Dan is dat zeer positief aangezien jij nu kunt onderzoeken hoe jij deze ‘ervarings bron’ het beste kunt bereiken en benutten.

Sommige mensen hebben een talent voor het herinneren van vorige levens, terwijl anderen totaal geen verbinding voelen met een ander leven. Behoor jij tot de laatste groep? Maak je hier dan vooral niet druk om. Dat jij je niets kunt herinneren komt vrijwel nooit door te weinig motivatie of inzet.

Het uitblijven van signalen is eerder het gevolg van een van de onderstaande voorbeelden:

 • Jouw ziel en geest zijn ‘nieuw’ en er zijn simpelweg geen ervaringen of herinneringen die je kunt bereiken.
 • Jij bent onderdeel van een ‘gedeelde ziel’ en (helaas) heeft jouw andere deel, tijdens jullie scheiding, de ervaring en talenten uit eerdere levens toebedeeld gekregen.
 • Je vorig incarnatie was kort of traumatisch en je ziel beschermd jou voor de negatieve signalen die hieruit voort zijn gekomen.

Jezelf verdiepen in een vorig leven kan enorm leerzaam zijn. Neem bijvoorbeeld gevoelens en angsten. In dit leven kunnen deze totaal onverklaarbaar zijn.

Op zich niet erg, maar wat als jij merkt dat jij het maar niet uit je hoofd kunt krijgen? In dat geval kan het een hoop verklaren wanneer je ontdekt dat de wortels van dit probleem ligt in een eerder/ander leven.

Heb jij steeds dezelfde droom en vraag jij je af waarom? Onderzoek dan eens of deze droom duidt op een onverwerkte (of onvoltooide) ervaring uit een eerder ‘bestaan’.

Herinneren wie je was kan sowieso verhelderend werken. Een situatie die zich maar blijft herhalen kan bijvoorbeeld ineens heel duidelijk en logisch worden. Jezelf verdiepen in een vorig leven kan je ook helpen jezelf beter te begrijpen in het hier en nu. Dit komt met name doordat jij het verhaal erachter leert kennen. Begrijpen waarom iets gebeurt helpt je om begrip voor jezelf op te brengen en kan de druk die jij jezelf oplegt verlagen.

Resultaten uit een eerdere incarnatie bieden geen garanties voor de toekomst en zijn nooit een goed excuus.

Als afsluiting van dit bericht willen wij graag een aantal tips mee geven:

 • Houdt je interesse in andere levens leuk en positief. Verdiep je zeker in het verleden maar leef in het nu.
 • Bedenk dat wat jij in een ander leven hebt meegemaakt geen reden is om in dingen in dit leven te vermijden. Ben jij bijv. Verdronken in een eerder leven? Onthoudt dan dat jij altijd een vrije keuze hebt hoe jij hiermee omgaat. Natuurlijk, je kunt dit signaal zien als teken die verteld dat jij beter nooit meer kunt gaan zwemmen. Maar praktischer is het om te bedenken dat het misschien juist bedoeld is teken die je aanspoort om in dit leven te leren zwemmen.
 • Weet jij zeker dat jouw negatieve gevoelens over iemand het gevolg zijn van een ontmoeting in een ander leven? Onthoudt dan goed dat zij, net als jij, niet verantwoordelijk zijn voor keuzes die die in een ander leven gemaakt zijn.

Ontvang jij geen signalen uit eerdere levens? Of wil jij professioneel advies om de signalen die jij ontvangt te verklaren? Dan zou jij hierbij hulp kunnen vragen aan een paragnost of medium. Dagelijks zijn er meerdere paragnosten op onze astrolijn beschikbaar die jouw hier graag verder mee op weg willen helpen.