Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, zo kunnen wij niet leven zonder een spiritueel leven – Boeddha