Tarot en Pasen

Tarot en Pasen

Tarot en Pasen: Tarot en Pasen zijn twee ogenschijnlijk verschillende onderwerpen. Toch hebben ze meer met elkaar gemeen dan je zou denken. Zo hebben beide bijvoorbeeld betrekking op transformatie, wedergeboorte en de cyclus van het leven.

Benieuwd wat Pasen en Tarot nog meer met elkaar verbind? En/of ben jij benieuwd hoe jij Pasen actief kunt gebruiken om vooruit te komen op jouw spirituele pad?

In deze blog gaan wij hier graag dieper op in. Daarnaast bevat dit blog bericht twee Tarot leggingen die geïnspireerd zijn op Pasen.


Versneld lezen? Spring in dit bericht naar:


   Tarot en Pasen
   Tarot en Pasen als bron van hoop en vertrouwen
   Twee Tarot leggingen speciaal voor de Paasdagen


Vrouw Pasen Kerk

De Tarot is een set kaarten die worden gebruikt om inzicht te krijgen in het leven en de toekomst. Elke kaart heeft een specifieke betekenis en symboliseert een aspect van het menselijk bestaan. De Tarot wordt vaak geassocieerd met spiritualiteit en mystiek, maar het kan ook worden gezien als een instrument voor persoonlijke groei en zelfontdekking.

Pasen is een christelijk feest dat de opstanding van Jezus Christus herdenkt. Het markeert het einde van de vastentijd en symboliseert de overwinning van het leven over de dood. Pasen is ook een tijd van wedergeboorte en vernieuwing, waarbij het oude wordt achtergelaten om plaats te maken voor het nieuwe.

“De Tarotkaart van de Dood staat voor transformatie en vernieuwing.”

Zowel Tarot en Pasen zijn gericht op de menselijke ervaring van transformatie en vernieuwing. Het Tarotdeck bevat kaarten die wijzen op het proces van groei en verandering.

Neem bijvoorbeeld de Tarotkaart van de Dood. Deze kaart wordt vaak verkeerd begrepen omdat deze gezien wordt als een teken van fysieke dood.

Ondanks dat dit een logische gedacht is representeert deze kaart eigenlijk nooit letterlijk de dood. Deze kaart staat namelijk veel vaker voor het einde van een periode en het begin van iets nieuws. Het is een kaart van transformatie en vernieuwing.


Pasen Kerk

Zowel Tarot als Pasen kunnen dienen als bron van hoop en vertrouwen. Het verhaal van Pasen verteld immers over de wedergeboorte van Jezus Christus en de belofte van een nieuw leven. Het is een tijd van hoop en vernieuwing, waarbij het oude wordt losgelaten en het nieuwe wordt verwelkomd.

“Zowel tarot als Pasen benadrukken het belang van loslaten en vertrouwen hebben in het proces van verandering.”

Soms is het nodig om bepaalde dingen achter te laten om vooruit te komen en te groeien. Het Tarotdeck en de viering van Pasen herinneren ons eraan dat we door deze processen van transformatie heen kunnen gaan en sterker aan de andere kant kunnen uitkomen.

“Laat je leiden door de kracht van wedergeboorte.”

In deze tijd van Pasen kunnen we ons openstellen voor de mogelijkheden van transformatie en vernieuwing. We kunnen ons laten inspireren door de symbolen en verhalen van Pasen en de Tarot, en ons laten leiden door de kracht van de wedergeboorte.


Tarot Legging Pasen

Ondanks dat pasen een christelijke feestdag is kan iedereen (ongeacht geloof) hoop, inspiratie en troost vinden in de gedachte achter pasen. Pasen staat immers voor een tijd van wederopstanding, vernieuwing en hoop.

Deze thema’s resoneren in de wereld van Tarot en de kaarten kunnen ons helpen om deze diepgaande symboliek te begrijpen.

Er zijn tal van manieren om tarot te gebruiken tijdens Pasen. Twee voorbeelden? Hieronder lees je twee Tarot leggingen die geïnspireerd zijn op het paasfeest:

1. Doornenkroon legging – Deze tarot legging bestaat uit vier kaarten die elk een element van de doornenkroon van Jezus Christus vertegenwoordigen namelijk: Pijn, verlies, vernedering en conceptie. Deze legging kan ons allereerst helpen om te begrijpen hoe we ons kunnen concentreren op ons eigen lijden. Daarnaast toont deze legging hoe we ons kunnen verheugen op de komst van een nieuw begin.

2. De herrijzenis legging – Deze Tarot legging is ontworpen om ons te helpen ons te concentreren op ons leven na de dood. Het omvat zes kaarten die elk het beeld van de opgestane Jezus, het graf, de engel, de leerlingen, de stad en de wereld vertegenwoordigen. Hier kunnen we ons richten op het idee van wederopstanding en hoe we ons kunnen voorbereiden op een nieuw begin.

Kort samengevat: Tarot kan ons helpen om te reflecteren op de diepe symboliek van Pasen en kan ons daarnaast helpen om onze eigen behoeften en wensen te begrijpen tijdens deze tijd van wederopstanding.


Meer berichten met het label Tarot.


Wil jij het voorjaar dit jaar echt optimaal benutten? Lees dan ons blog bericht met daarin: 5 Tips voor een spirituele schoonmaak.

 Ben jij op zoek naar een gratis Tarot, speelkaart of Engelenkaart legging? Bezoek dan eens onze pagina met gratis leggingen.