Wat is een Medium? Wat doet een Medium?

Wat is een medium

Wat is en, wat doet een medium? Waarin verschilt een medium van een paragnost? Deze drie vragen behoren tot de meest gestelde vragen wanneer het gaat over spiritualiteit. Een spiritueel medium is een persoon die de gave bezit te kunnen communiceren met geesten. Wij kunnen ons voorstellen dat het woord ‘geest’ beelden oproept vanuit spannende films. Als alternatief kunnen wij ook spreken over “de ziel van mensen die zijn overgegaan naar het volgende leven. Oftewel – het leven na de dood”.


Versneld lezen? Spring in dit bericht naar:


  Wat is een medium?
  Wat doet een medium?
  Waarin verschilt een medium van een paragnost?


Wanneer wij spreken over een medium, spreken wij altijd over een persoon die over de  gave beschikt om in contact te treden met personen die zijn overgegaan.

Afhankelijk van de gave waarover deze persoon beschikt ziet, hoort of voelt deze de geest van hen die zijn overgegaan. Deze gave stelt hem of haar instaat een boodschap over te dragen aan hen die zijn achtergebleven.

Het antwoord op de vraag “wat is een medium?” is dat het een persoon betreft met de gave om contact te maken met zij die zijn heen gegaan. Dit antwoord geeft echter nog geen volledig antwoord op de vraag “wat doet een medium?”.

In tegenstelling tot de eerste vraag heeft deze vraag een iets minder universeel antwoord. Dit is het gevolg van het feit dat niet iedereen op dezelfde wijze in contact treed met het hiernamaals. Ondanks het feit dat ieder medium over een andere gave beschikt zijn deze gaven over het algemeen op te delen in:

  • Allereerst zijn er de mediums die contact maken met het hiernamaals doormiddel van beelden die zij  ontvangen vanuit het hiernamaals (helderziend).
  • Ten tweede zijn er de mediums die contact maken met het hiernamaals doormiddel van geluiden of stemmen. Deze geluiden en stemmen ontvangen zij vanuit het hiernamaals (helderhorend).
  • Als derde zijn er de mediums die contact maken met het hiernamaals doormiddel van gevoelens en energieën vanuit het hiernamaals (heldervoelend).

Hoewel dit slecht een kleine groep betreft kan ook benoemd worden dat er ook mediums zijn die contact maken doormiddel van het ruiken van geuren. Deze gave is meestal echter een ‘extra’ gave waarover een medium beschikt als toevoeging op een van de drie eerder genoemde gaven.

De vraag “wat is een medium?” wordt vaak opgevolgd door de vraag “waarin verschilt een medium van een paragnost?” Een hele logische vraag, aangezien beiden benamingen erg veel overeenkomsten hebben.

Het verschil is concreet dat een medium ook beschikt over de gave contact te kunnen maken met overledenen.

De benaming Paragnost wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor personen met (ongeacht welke) spirituele gaven. Dit betekend, kort door de bocht, dat iemand die helderziend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend is (of een combinatie bezit deze vaardigheden bezit) een Paragnost genoemd kan worden.

Een medium is altijd een paragnost, maar een paragnost is niet altijd een medium.

Ook mediums beschikken over een of meerdere van deze gaven. Het verschil tussen een medium en een paragnost is concreet dat een eerst genoemde ook beschikt over de gave contact te kunnen maken met overledenen. Dit betekend ook dat een medium altijd een paragnost is, maar een paragnost niet altijd een medium is.


Op de consulenten pagina van mijn TijdvoorSpiritualiteit zijn dagelijks meerdere paragnosten en mediums aanwezig. Ben jij specifiek opzoek bent naar een consulent die voor jouw in contact kan treden met een dierbare die is overgegaan? Dan raden wij jouw aan specifiek contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde mediums.