Mlle Lenormand | Haar leven in het kort

Mlle Lenormand (voluit: Marie Anne Adélaïde Lenormand) werd geboren in Alençon (Frankrijk) op 27 mei 1772. Zij was een zeer populaire Franse waarzegster die leefde in de late 18e en vroege 19e eeuw. Hoewel zij eeuwen gelden stierf is haar naam en faam nog steeds niet gedoofd. Er werden, na haar dood, zelfs twee orakel decks naar haar vernoemd. Beiden decks worden nog altijd actief verkocht en gebruikt. 

Mlle Lenormand leefde in een tijd die ook wel de tijd van Napoleon genoemd wordt. Napoleon speelde een belangrijke rol in het leven van Marie Anne Adelaide Lenormand, en niet alleen door de tijd waarin zij leefde. Zij was, volgens kenners en historici, namelijk een van de adviseurs van zijn eerste vrouw Joséphine de Beauharnais.

Versneld lezen? Spring dan direct naar één van de onderwerpen uit dit bericht:

  De jonge jaren van Mlle Lenormand
  Lenormand en Madame Gilbert
  Lenormand en Napoleon
  Haar band met speelkaarten
  Boeken over (Mlle) Lenormand

Of open direct de pagina over:

Betekenis Lenormand kaarten (kleine spel)
Het grote en kleine Lenormand spel

Mlle Lenormand in haar jonge jarenOver de jonge jaren van Mlle Lenormand bestaat wat onduidelijkheid. Over de exacte leeftijd waarop zij haar ouders verloor bijvoorbeeld. Daar bestaan verschillende verhalen over. Deze onduidelijkheid maakt het lastig om te zeggen hoe haar (hele) jonge jaren er precies uit hebben gezien. De verhalen over haar leven komen op latere leeftijd gelukkig weer bij elkaar.

Het moment dat de verhalen samensmelten begint bij de eerste (bekende) voorspelling die zij deed aan de kloosterzusters van haar kostschool:

Mlle Lenormand zou de kloosterzusters op haar benedictijnse school verteld hebben dat de overste snel haar positie zou verliezen, en dat niet alleen, zij kon ook direct haar opvolgster aanwijzen. De zusters geloofde Lenormand niet geloofd en zij werdt voor deze voorspelling zelfs gestraft. Een voorspelling die later waarheid bleek te worden.

Hoewel zij in een andere streek geboren is beleefde haar populariteit in Parijs zijn hoogtepunt. Zij verhuisde hier op 21 jarige leeftijd* naar toe om aan de slag te gaan als naaister in een lingeriezaak.

Deze baan blijkt een belangrijke sleutel rol te hebben gespeeld in het leven van Mlle Lenormand. Het was namelijk tijdens deze baan dat zij in contact kwam met Madame Gilbert, een vrouw die als kaartlegster al een flinke reputatie had opgebouwd.

Madame Gilbert leerde haar de kunst van het kaartleggen, koffiedik kijken en handlezen. Hun samenwerking bleek zeer vruchtbaar, want samen opende zij rond 1797 een ‘salon’ in de Rue de Tournin in Faubourg, St. Germain. Het was in deze salon waar zij hun gaven toonde aan het publiek, en tevens de plek waar zij hun bezoek(st)ers de toekomst voorspelde.

Hun clientèle bestond in het begin uit ‘normale’ burgers. Deze groep veranderde langzaam in de ‘gegoede burger’ om uiteindelijk voornamelijk te bestaan uit de mensen van adel.

Mlle Lenormand had een rijk gevuld leven. Zij overleefde zowel de Franse Revolutie als ook de opkomst en ondergang van Napoleon. Zij is gestorven op 25 juni 1843, op 71 jarige leeftijd, in haar residentie in Parijs.

* De exacte leeftijd waarop zij naar Parijs verhuisde verschilt per bron.

Mlle Lenormand en NapoleonHoewel de connectie met haarzelf en de kaarten die naar haar zijn vernoemd veel twijfel bestaat. Bestaat deze twijfel niet over haar status als waarzegster en haar populariteit.

Zelfs bij historici is zij niet onopgemerkt gebleven. Dit laatste komt zoals gezegd doordat ervan wordt uitgegaan dat zij actief was als een van de adviseurs van Joséphine de Beauharnais – de eerste echtgenote van Napoleon.

 

Aan Joséphine voorspelde zij dat ze hoger zou worden geplaatst als een koningin.

Een van de voorspellingen die zij haar deed? Zij voorspelde dat Joséphine hoger zou worden gesteld dan een koningin, en dat de positie van haar echtgenoot (Napoléon Bonaparte, toen een officier in het Franse leger), zelfs hoger dan een Koning geplaatst zou worden. Deze voorspelling kwam uit. Napoleon kroonde op 2 december 1804, in aanwezigheid van de paus, eerst zichzelf en daarna zijn echtgenote tot keizer en keizerin.

Napoleon en Joséphine waren niet de enige historische figuren die haar om advies vroegen.  Mlle Lenormand voorspelde namelijk ook (onder meer) de toekomst aan de prins van Talleyrand, Lodenwijk XVIII, Marie-Antoinette, Tsaar Alexander de eerste en aan de prins van Oranje.

Of de kaarten, zoals wij deze nu kennen, ook maar iets te maken heeft met haar eigen waarzegmethoden? Daarover zijn de meningen verdeeld. Bronnen uit die tijd vermelden dat zij gewone speelkaarten gebruikte voor haar voorspellingen, maar niets over haar exacte methode.

Dezelfde bronnen vermelden dat zij ook goed thuis was in de Tarot en in astrologie. Ondanks haar uitgebreide kennis op beiden vlakken wist zij ‘normale’ speelkaarten echter het meest te waarderen. 

Dat gezegd hebbende wordt aangenomen dat zij niet uitsluitend de speelkaarten gebruikte. Zij zou zelfs een hele gevarieerde mix van waarzeggers tools gebruikt hebben om de top te bereiken. Waar deze toolset precies uit bestond? Dat is niet met volledige zekerheid te zeggen. Tot haar tools behoorde in ieder geval:

  • Tarot
  • Astrologie
  • Het waarzeggen met speelkaarten
  • Waarzeggen middels dieren
  • Waarzeggen via spiegels
  • De toekomst voorspellen met eieren
  • Waarzeggen met theeblaadjes

Zij had honderden manieren om de kaarten te interpreteren.

In een van haar memoires heeft zij gezegd honderden manieren te gebruiken om de kaarten te interpreteren. Dit kan kloppen omdat zij en haar set speelkaarten onafscheidelijk waren. Dit laatste is duidelijk geworden uit de verhalen die over haar geschreven zijn. Deze geven namelijk aan dat speelkaarten haar zelfs vergezelde in de gevangenis.

Net als Tarot kent ook het Lenormand spel een rijke geschiedenis en meerdere betekenissen. Hoewel wij het graag anders hadden gezien is het helaas onmogelijk om alle informatie die over haar en de Lenormand kaarten bekend is kort en overzichtelijk samen te vatten.

Wie zich graag verder wilt verdiepen in de rijke geschiedenis en diverse betekenissen van de Lenormand kaarten raden wij, om die reden, graag de volgende boeken als leestip aan: