Tarot lente legging

Tarot lente legging.

Tarot Lente legging: De lente is traditioneel een seizoen van vernieuwing, groei en transformatie, waarin de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en nieuwe levenskracht laat zien.

Deze Tarot lente legging helpt om deze energie van vernieuwing en groei te kanaliseren en te benutten voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie.

Hoe kun jij deze Tarot lente legging gebruiken?

Door te mediteren op de symbolen en boodschappen die in deze Tarot lente legging naar voren komen, kan je inzicht krijgen in je potenties, uitdagingen en mogelijkheden in deze lenteperiode, en kan je concrete stappen zetten om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

Tarot – Lente legging

  • De eerste stap: Neem een getal in gedachte tussen de 1 en 25 en onthoudt dit getal goed.
  • Stap twee: Neemt een paar minuten de tijd voor jezelf. Maak je hoofd leeg en sluit je even af van de buiten wereld. Zet vooral ook je telefoon eventjes op stil.
  • Stap drie: Concentreer jezelf nu zo goed mogelijk op de vraag die jij aan de kaarten wilt stellen.
  • Stap vier: Welk cijfer had jij gekozen bij stap een? Druk nu net zo vaak op de knop “schud de kaarten” totdat jij dit cijfer bereikt hebt.

Zijn de kaarten geschud? Klik dan: 

  • 1x op de alle 9 Tarot kaarten zodat de afbeeldingen zichtbaar worden – of gebruik de knop “keer alle kaarten”.
  • Laat vervolgens deze afbeeldingen even op je inwerken.
  • Klik daarna nogmaals 1x op de iedere kaart zodat hun boodschap zichtbaar wordt.

Schud de kaarten
Keer alle kaarten

Zwaarden Drie
Zwaarden drie geeft aan dat een relatie pijnlijk zal eindigen. Het probleem waar jij onder leed is nu weg gegaan. Deze kaart kan ook duiden op een driehoeksverhouding. Liefdesverdriet is voor alle partijen onvermijdelijk.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Zwaarden Page
Deze tarot kaart staat voor een welbespraakt en intelligente jongen of meisje. Jij bent zeer leergierig en in staat om je situatie volledig naar jouw hand te zetten. De Zwaarden Page staat tevens voor nieuws, nieuwe contacten en roddels.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Aas
Deze tarot kaart staat zoals alle azen voor een begin. In het geval van pentagrammen is dit het begin van een welvarende periode. Jij werkt aan een financiële piramide en begint nu aan het leggen van een stevige basis.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

De Kluizenaar
In het hectische en haastige leven van vandaag de dag zouden wij er allemaal (af en toe) goed aan doen om te zijn zoals de Kluizenaar. Hij neemt iedere stap bewust. Zijn idee is dat iedere kleine stap een stukje is van de lange weg die zijn levenspad omvat.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Bekers Vijf
Deze tarot kaart toont u het verlies van een relatie, verdriet, emotionaliteit of een minderwaardig zelfbeeld. Deze kaart kan somber lijken, maar biedt goede vooruitzichten. Gedane zaken nemen geen keer. Misschien wordt het tijd dat jij jouw geluk in een andere hoek moet gaan zoeken.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Zwaarden Koning
Zwaarden Koning staat voor een intelligente man in een gezagsrijke positie. Jij bent een wijze en trouwe raadgever. Qua karakter ben jij kalm en rationeel.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Twee
Volgens deze kaart zijn er moeilijke tijden aangebroken, maar je hebt de capaciteit en vaardigheid om hier mee om te gaan. Jouw inkomsten zijn stabiel, het geld wat binnen komt word echter direct weer uitgegeven.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Ridder
Pentagrammen Ridder staat voor een praktische jongeman die niet veel aan het toeval zal overlaten. Wellicht ben jij een beetje een controle freak? Maar je neemt wel altijd direct jouw verantwoordelijkheden en steekt je handen altijd direct uit de mouwen.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Zwaarden Vier
Jij hebt sterk te behoefte om je terug te trekken geeft zwaarden vier aan. Je wilt even alleen zijn zodat jij je gedachtes op een rijtje kunt zetten. De dagelijkse problemen lijken jou nu te overspoelen.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.


De betekenis en positie van de kaarten:

Tarot kaart één – De kiem:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt wat er in jou ontkiemt en tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw potenties en mogelijkheden voor vernieuwing en groei?

Kaart twee – Het zaad:

Deze kaart vertegenwoordigt waar je jouw energie in moet steken in deze lenteperiode. Waar moet je jouw tijd en aandacht aan besteden om te kunnen groeien?

Tarot kaart drie – De bloem:

Deze kaart vertegenwoordigt wat er in jou tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw talenten en vaardigheden die zich ontwikkelen?

Kaart vier – De zon:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt de energie en vitaliteit die jij ervaart in deze lenteperiode. Hoe kan je deze energie gebruiken om te groeien en te ontwikkelen?

De vijfde kaart – De regenboog:

Deze kaart vertegenwoordigt de hoop en beloften van de lente. Wat zijn jouw dromen en wensen die zich in deze periode manifesteren?

Kaart nummer zes – De bij:

Deze kaart vertegenwoordigt de ijver en productiviteit die je nodig hebt in deze lenteperiode. Waar moet je actief op inzetten om te kunnen groeien en ontwikkelen?

De zevende Tarot kaart – Het ei:

Deze kaart vertegenwoordigt de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen in deze lenteperiode. Welke kansen liggen er voor jou in het verschiet?

Tarot kaart nummer acht – De vlinder:

Deze kaart vertegenwoordigt de transformatie en verandering die plaatsvinden in deze lenteperiode. Welke oude gewoonten en patronen mag je achter je laten om te kunnen groeien?

Tot slot kaart nummer negen – Vruchtbaarheid:

Deze kaart vertegenwoordigt de potentie om nieuw leven te scheppen en nieuwe projecten te starten in deze lenteperiode. Welke nieuwe ideeën en initiatieven kan je ontplooien om te kunnen groeien en ontwikkelen?


Ben jij benieuwd welke inzichten de Tarot jouw nog meer kan geven? Dan zou jij hierbij hulp kunnen vragen bij een tarotist of medium. Dagelijks zijn er meerdere tarotisten op onze paralijn aanwezig die jouw hier graag verder mee op weg willen helpen.