Tarot lente legging

Tarot lente legging.

Tarot Lente legging: De lente is traditioneel een seizoen van vernieuwing, groei en transformatie, waarin de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en nieuwe levenskracht laat zien.

Deze Tarot lente legging helpt om deze energie van vernieuwing en groei te kanaliseren en te benutten voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie.

Hoe kun jij deze Tarot lente legging gebruiken?

Door te mediteren op de symbolen en boodschappen die in deze Tarot lente legging naar voren komen, kan je inzicht krijgen in je potenties, uitdagingen en mogelijkheden in deze lenteperiode, en kan je concrete stappen zetten om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

Tarot – Lente legging

  • De eerste stap: Neem een getal in gedachte tussen de 1 en 25 en onthoudt dit getal goed.
  • Stap twee: Neemt een paar minuten de tijd voor jezelf. Maak je hoofd leeg en sluit je even af van de buiten wereld. Zet vooral ook je telefoon eventjes op stil.
  • Stap drie: Concentreer jezelf nu zo goed mogelijk op de vraag die jij aan de kaarten wilt stellen.
  • Stap vier: Welk cijfer had jij gekozen bij stap een? Druk nu net zo vaak op de knop “schud de kaarten” totdat jij dit cijfer bereikt hebt.

Zijn de kaarten geschud? Klik dan: 

  • 1x op de alle 9 Tarot kaarten zodat de afbeeldingen zichtbaar worden – of gebruik de knop “keer alle kaarten”.
  • Laat vervolgens deze afbeeldingen even op je inwerken.
  • Klik daarna nogmaals 1x op de iedere kaart zodat hun boodschap zichtbaar wordt.

Schud de kaarten
Keer alle kaarten

De Kluizenaar
In het hectische en haastige leven van vandaag de dag zouden wij er allemaal (af en toe) goed aan doen om te zijn zoals de Kluizenaar. Hij neemt iedere stap bewust. Zijn idee is dat iedere kleine stap een stukje is van de lange weg die zijn levenspad omvat.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Staven Zes
Staven zes staat voor competitie en dit brengt het beste in jou naar boven. Een belangrijke ambitie zal tevens worden vervuld. Voor elke onderneming, zowel oud als nieuw, wordt succes voorspeld.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Page
Pentagrammen Page staat voor een gewetensvol jong persoon. Hij of zij zal weinig tot geen geld bezitten, maar dit zal in de toekomst zeer waarschijnlijk veranderen. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het hier om een student zal gaan.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Oordeel
De kaart het oordeel gaat over dood en wedergeboorte. Wanneer deze kaart naar boven komt tijdens een tarot lezing dan staat hij voor nieuwe mogelijkheden. Als een kans zich aanbied, dan is het verstandig om die met beiden handen aan te grijpen.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Vier
Pentagrammen vier staat in het teken van materiële stabiliteit en het vasthouden aan zekerheden en bezittingen. Je kunt het geld wat je op je bankrekening hebt staan beter nog even onaangeroerd laten totdat je een goede bestemming hebt gevonden.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Rechtvaardigheid
De voornaamste boodschap van de tarot kaart rechtvaardigheid is ‘verantwoording’. Rechtvaardigheid komt tevoorschijn wanneer je weet dat jij iets moet doen, maar het niet doet!

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Tien
Jouw verbeeldingskracht is op dit moment minimaal, jij zou jezelf volgens de Pentagrammen tien kaart wellicht meer moeten uiten in creatieve zin. Terwijl jij verder bijna je doel bereikt hebt, komt er weer een nieuw doel op jouw pad.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Bekers Page
De kaart bekers Page staat symbool voor een jonger persoon, of iemand met een jonge geest. Teder, zachtaardig, kunstzinnig maar zeker ook wijs. Als het een jongen betreft, dan heeft deze een sterk ontwikkelde vrouwelijke kant.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Zwaarden Page
Deze tarot kaart staat voor een welbespraakt en intelligente jongen of meisje. Jij bent zeer leergierig en in staat om je situatie volledig naar jouw hand te zetten. De Zwaarden Page staat tevens voor nieuws, nieuwe contacten en roddels.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.


De betekenis en positie van de kaarten:

Tarot kaart één – De kiem:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt wat er in jou ontkiemt en tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw potenties en mogelijkheden voor vernieuwing en groei?

Kaart twee – Het zaad:

Deze kaart vertegenwoordigt waar je jouw energie in moet steken in deze lenteperiode. Waar moet je jouw tijd en aandacht aan besteden om te kunnen groeien?

Tarot kaart drie – De bloem:

Deze kaart vertegenwoordigt wat er in jou tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw talenten en vaardigheden die zich ontwikkelen?

Kaart vier – De zon:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt de energie en vitaliteit die jij ervaart in deze lenteperiode. Hoe kan je deze energie gebruiken om te groeien en te ontwikkelen?

De vijfde kaart – De regenboog:

Deze kaart vertegenwoordigt de hoop en beloften van de lente. Wat zijn jouw dromen en wensen die zich in deze periode manifesteren?

Kaart nummer zes – De bij:

Deze kaart vertegenwoordigt de ijver en productiviteit die je nodig hebt in deze lenteperiode. Waar moet je actief op inzetten om te kunnen groeien en ontwikkelen?

De zevende Tarot kaart – Het ei:

Deze kaart vertegenwoordigt de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen in deze lenteperiode. Welke kansen liggen er voor jou in het verschiet?

Tarot kaart nummer acht – De vlinder:

Deze kaart vertegenwoordigt de transformatie en verandering die plaatsvinden in deze lenteperiode. Welke oude gewoonten en patronen mag je achter je laten om te kunnen groeien?

Tot slot kaart nummer negen – Vruchtbaarheid:

Deze kaart vertegenwoordigt de potentie om nieuw leven te scheppen en nieuwe projecten te starten in deze lenteperiode. Welke nieuwe ideeën en initiatieven kan je ontplooien om te kunnen groeien en ontwikkelen?


Ben jij benieuwd welke inzichten de Tarot jouw nog meer kan geven? Dan zou jij hierbij hulp kunnen vragen bij een tarotist of medium. Dagelijks zijn er meerdere tarotisten op onze paralijn aanwezig die jouw hier graag verder mee op weg willen helpen.