Tarot lente legging

Tarot lente legging.

Tarot Lente legging: De lente is traditioneel een seizoen van vernieuwing, groei en transformatie, waarin de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en nieuwe levenskracht laat zien.

Deze Tarot lente legging helpt om deze energie van vernieuwing en groei te kanaliseren en te benutten voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie.

Hoe kun jij deze Tarot lente legging gebruiken?

Door te mediteren op de symbolen en boodschappen die in deze Tarot lente legging naar voren komen, kan je inzicht krijgen in je potenties, uitdagingen en mogelijkheden in deze lenteperiode, en kan je concrete stappen zetten om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien.

Tarot – Lente legging

  • De eerste stap: Neem een getal in gedachte tussen de 1 en 25 en onthoudt dit getal goed.
  • Stap twee: Neemt een paar minuten de tijd voor jezelf. Maak je hoofd leeg en sluit je even af van de buiten wereld. Zet vooral ook je telefoon eventjes op stil.
  • Stap drie: Concentreer jezelf nu zo goed mogelijk op de vraag die jij aan de kaarten wilt stellen.
  • Stap vier: Welk cijfer had jij gekozen bij stap een? Druk nu net zo vaak op de knop “schud de kaarten” totdat jij dit cijfer bereikt hebt.

Zijn de kaarten geschud? Klik dan: 

  • 1x op de alle 9 Tarot kaarten zodat de afbeeldingen zichtbaar worden – of gebruik de knop “keer alle kaarten”.
  • Laat vervolgens deze afbeeldingen even op je inwerken.
  • Klik daarna nogmaals 1x op de iedere kaart zodat hun boodschap zichtbaar wordt.

Schud de kaarten
Keer alle kaarten

Pentagrammen Zes
https://tijdvoorspiritualiteit.com/tarot/grote-arcana/de-maan/

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

De Dood
De tarot kaart van de Dood spreekt over een groot einde van een deel van ons leven. Vaak komt deze kaart naar voren in een lezing wanneer de vraagsteller een monumentale verandering te wachten staat.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Staven Tien
Het met agressie na jagen van je doelen zal jou in conflict brengen met een leidinggevende. Jij zult iets rustiger aan moeten doen, en wellicht een originelere benadering moeten bedenken voordat je jouw doelen kunt bereiken.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Drie
ij zult gebruik gaan of kunnen maken van al je vaardigheden en talenten volgens de kaart pentagrammen drie. Deze skills zullen jou in de toekomst winst opleveren. Let op, samen met deze winst komt bewondering maar ook afgunst van anderen om de hoek kijken.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

De Keizerin
De betekenissen die horen bij de kaart van de Keizerin gaan allemaal over liefde, zorgzaamheid, en plezier. De Keizerin voorspeld groei en overvloed. Zij herinnerd ons eraan dat er genoeg is voor iedereen.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Staven Koning
De staven koning staat in het teken van de zakelijkheid. Jij bent een persoon die snel gerespecteerd zal worden. Jij bent rechtvaardig, nobel, onbaatzuchtig en een goede raadgever. Seksueel gezien ben jij zeer hartstochtelijk.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Bekers Ridder
De kaart Bekers Ridder staat symbool voor een charmante man, gracieus en hartstochtelijk. Vaak toont deze kaart een trouwe minnaar of goede vriend. Hij is enthousiast, hartstochtelijk en beminnelijk. De Ridder van Bekers brengt aanbiedingen en kansen.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Bekers Acht
Wees voorzichtig! Er liggen kleine ruzies op de loer die voor grote problemen kunnen zorgen. Wees ook voorzichtig wanneer jij moet onderhandelen. Jij verliest op dit moment snel je aandacht, wees je daarvan bewust wanneer jij je snel persoonlijk aangevallen voelt.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.

Pentagrammen Vijf
Pentagrammen vijf voorspelt dat; “Jouw harde werken en de devotie voor anderen blijkt niet het resultaat op te leveren zoals jij dit van te voren had verwacht”. Wees duidelijk naar de mensen om je heen en wat jij van hen verwacht.

Lees de volledige betekenis van deze kaart in een nieuw venster.


De betekenis en positie van de kaarten:

Tarot kaart één – De kiem:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt wat er in jou ontkiemt en tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw potenties en mogelijkheden voor vernieuwing en groei?

Kaart twee – Het zaad:

Deze kaart vertegenwoordigt waar je jouw energie in moet steken in deze lenteperiode. Waar moet je jouw tijd en aandacht aan besteden om te kunnen groeien?

Tarot kaart drie – De bloem:

Deze kaart vertegenwoordigt wat er in jou tot bloei komt in deze lenteperiode. Wat zijn jouw talenten en vaardigheden die zich ontwikkelen?

Kaart vier – De zon:

Deze Tarot kaart vertegenwoordigt de energie en vitaliteit die jij ervaart in deze lenteperiode. Hoe kan je deze energie gebruiken om te groeien en te ontwikkelen?

De vijfde kaart – De regenboog:

Deze kaart vertegenwoordigt de hoop en beloften van de lente. Wat zijn jouw dromen en wensen die zich in deze periode manifesteren?

Kaart nummer zes – De bij:

Deze kaart vertegenwoordigt de ijver en productiviteit die je nodig hebt in deze lenteperiode. Waar moet je actief op inzetten om te kunnen groeien en ontwikkelen?

De zevende Tarot kaart – Het ei:

Deze kaart vertegenwoordigt de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen in deze lenteperiode. Welke kansen liggen er voor jou in het verschiet?

Tarot kaart nummer acht – De vlinder:

Deze kaart vertegenwoordigt de transformatie en verandering die plaatsvinden in deze lenteperiode. Welke oude gewoonten en patronen mag je achter je laten om te kunnen groeien?

Tot slot kaart nummer negen – Vruchtbaarheid:

Deze kaart vertegenwoordigt de potentie om nieuw leven te scheppen en nieuwe projecten te starten in deze lenteperiode. Welke nieuwe ideeën en initiatieven kan je ontplooien om te kunnen groeien en ontwikkelen?


Ben jij benieuwd welke inzichten de Tarot jouw nog meer kan geven? Dan zou jij hierbij hulp kunnen vragen bij een tarotist of medium. Dagelijks zijn er meerdere tarotisten op onze paralijn aanwezig die jouw hier graag verder mee op weg willen helpen.